VĂN PHÒNG THÔNG DỤNG
HỘI TRƯỜNG-TRƯỜNG HỌC-CÔNG CỘNG

Danh hiệu và Thành tựu

  04/02/2017    Lượt xem : 587

Nội thất Hoà Phát được thành lập ngày 01/11/1995, là thành viên của Tập đoàn Hòa Phát. Đến nay, qua 20 năm thành lập và phát triển Nội thất Hòa Phát ngày càng lớn mạnh và khẳng định được vị thế của nhà sản xuất nội thất hàng đầu tại Việt Nam.